Lukemisto

 Työelämän oppimiseen liittyvää:

Ahonen, H. (2008). Oppimisen kohteen ja oppijan vastavuoroinen kehitys. Teleyrityksen asiakaspalvelun työyhteisöjen oppimiskäytäntöjen uudistaminen osana teknologistaloudellista kumousta. Helsingin Yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 218.

Engeström, Y. (1992). Perustietoa opetuksesta. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Gerlander, E-M. & Launis, K. (2007). Työhyvinvoinnin tarkasteluikkunat. Työelämän tutkimus,2, 202-212.

Koistinen, K. (2007). Kaveriporukasta liiketoiminnaksi : Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 213.

Laine, P. (2013). Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoje etsimässä. Turun Yliopiston julkaisuja sarja – ser.  c osa – tom. 372.

Launis, K. & Pihlaja, J. (2007). Changes in Production Concepts Emphasize Problems in Work-related Well-being. Safety Science 45. 2007. 603-619.
http://www.elsevier.com/locate/ssci.

Murto, K. (2001). Prosessin johtaminen. Kohti prosessikeskeistä työyhteisön kehittämistä. Jyväskylän koulutuskeskus Oy. Jyväskylä.

Mäkitalo,J. Paso, E. toim. (2011): Muutostyössä. Työterveysyhteistyötä muuttuvissa töissä. Kalevaprint Oy. Oulu.

Mäkitalo, J Paso, E. toim. (2008): Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus. Kalevaprint Oy. Oulu.

Mäkitalo, J (2005): Work-related well-being in the transformation of nursing home work. University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Public Health Science and General Practice. University of Helsinki, Center for Activity Theory and Developmental Work Research Merikoski Rehabilitation and Research Centre. Oulu Univesity Press. Oulu.

Oivallus-hankkeen loppuraportti. Elinkeinolelämän keskusliitto.

Paso, E. Mäkitalo, J. Palonen J. (2001): Viimeinen tykykirja? Artprint Oy.

Sannino, A. (2008): Experiencing Conversations. Bridging the Gap Between Discourse and Activity. Journal for the Theory of Social Behaviour 38:3.

Sannino, A. (2008): From Talk to Action: Experiencing Interlocution in Developmental Interventions. Mind, Culture and Activity, 15, 234 – 257.

Sannino, A. (2010): Teacher’s Talk of Experiencing: Conflict, Resistance and Agency. Teaching and Teacher Education. 26, 4: 838 – 844.

Schaupp. M., Koli, A., Kurki A-L., & Ala-Laurinaho A. (2013). Yhteinen muutos —työhyvinvointia työtä kehittämällä. Työterveyslaitos. Helsinki

Tuominen, S, & Pohjakallio, P. (2012). Työkirja. Työelämän vallankumouksen perusteet. WSOY: Helsinki

Victor, B., & Boynton, A., 1998. Invented here. Maximizing Your Organization’s Internal Growth and Profitability. Harvard Business School Press. Boston.

Omia tekstejä:

Matkalla tuntemattomaan. Toiminnanteoreettinen katsaus uudistavaan oppimiseen. Proseminaarityö kasvatustieteen aineopinoissa. Oulun yliopisto 2011.

Opettajan työn lähikehitys vuonna 2002 – diskurssianalyysi Opettaja-lehden artikkeleista.

Aihepiiriä etäämpää taustoittavaa luettavaa:

Aspinwall L. G. Staudinger U. M. (toim.) 2006). Ihmisen vahvuuksien psykologia. Myönteisen psykologian peruskysymyksiä ja tulevaisuuden suuntia. Edita Publishing Oy.

Himanen, P. (2010). Kukoistuksen käsikirjoitus. Ws Bookwell Oy. Juva.

Leppälä, K. (2012). Tervanpoltosta innovaatiotalouteen. BTJ Finland Oy. Helsinki.

Luhmann, N. (2004). Ekologinen kommunikaatio. Gaudeamus. Helsinki.

Pulliainen, K. Seiskari, P. (2011): Luonnon ja ihmisen polut. Kariston kirjapaino Oy. Hämeenlinna.

Sennet, R. (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maalimassa. Vastapaino. Tampere.

Sennet, R. (2007): Uuden kapitalismin kulttuuri. Osuuskunta Vastapaino. Tallinna.

EDUTOOL-opintoihin liittyvää:

Barab, S., Arici A. & Jackson C. (2005). Eat Your Vegetables and Do Your Homework: A Design-Based Investigation of Enjoyment and Meaning in Learning. Edudational Technology/January-February 2005, 15 – 21.

Benavides, F., Dumont, H.&Istance, D. (2008). The Search for Innovative Learning Enviroments. In  Innovating to learn, learning to innovate, 21 – 42. Centre for Educational Research and Innovation, OECD 2008.

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (2008). Towards Research-based Innovation. In Innovating to Learn, Learning to Innovate, 67 – 88. Centre for Educational Research and Innovation, OECD 2008.

(The) Design-Based Research Collective (2002). Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, Vol 32, No. I pp. 5 – 8

Eteläpelto, A. & Lahti, J. (2008). The resources and obstacles of creative collaboration in a long-term learning community. Thinking Skills and Creativity 3 (2008) 226 – 240.

FinnSight 2015: Oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta.

Henriksson, T&Mikkonen, J. (2008): Wikikokemuksia suomalaisissa organisaatioissa. Hypermedian verkkojulkaisuja, 18.

Smeds, R., Krokfors, L., Ruokamo, H.&Staffans, A. (toim.). 2010). Innoschool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Simlab Report Series 31.

Kiresuk, T.J., Smith, A.&Cardillo, J.A. (1994): Goal Attainment Scaling. Applications, Theory and Measurement. LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS.Hills, New Jersey, Hove and London. GOAL ATTAINMENT SCALING referaatti Hannonen, K. (2010): Referaatti em. kirjasta.

Kärnä, M. (2011):Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena. Acta Universitatis Lapponiensis 211. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2011.

McGaghie, W.C.&Menges, R. J. (1975): Assessing Self-Directed Learning. Teaching of Psycoholgy, Vol. 2 No. 2 April 1975. Pp. 56 – 59

Mcloughlin, C., & Lee, M.J.W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In R.J. Atkinson, C. McBeath, S.K.A.Soong, & C.Cheers (Eds.), Current,2, (pp.664-675). Ascilite Singapore 2007.

Nurmi, H (2011). Onko virtuaalimaailmassa helpompi muuttua kuin tavallisessa? Kirjassa Ihanainen, P., Kalli, P. & Kiviniemi, K. (toim.) Sosiaalinen media ja verkostoituminen. Helsinki: OKKA, opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö: Helsinki.

Järvelä, S., Häkkinen, P.& Lehtinen, E. (Toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Porvoo: WSOY

Sawyer, K. (2008). Optimizing Learning. Implications of Learning Sciences Research. Kirjassa Innovating to Learn, Learning to Innovate. OECD 2008.

1 thought on “Lukemisto”

Mitä mieltä olet?

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s