Tämä teema on aina vain ajankohtainen!

Oppimisen osasia

Ihmeellinen inkluusio

Muutama viikko sitten sain Google+:ssa Oppimisen tulevaisuus-ryhmän kautta linkin OAJ:n kyselyyn koulutuksen tulevaisuudesta. Yksi kysymys liittyi inkluusioon – kysyttiin kannattaako vastaaja sitä vai ei. Luonnollisesti tällaiseen mustavalkoiseen joko-tai -kysymykseen huomattava enemmistö oli vastannut, että ei kannata. Tämä vähän itsestään selvä tulos johdatti minut pohtimaan teemaa eritoten työeämän näkökulmasta. Tuo jakauma kuvaa sattuvasti asennoitumista erilaisuuteen, joka läpäisee koko yhteiskunnan varhaiskasvatuksesta koulutusjärjestelmään ja työelämään. Nykyisessä työelämässä erilaisuus on kuitenkin kiinteä osa arkea, joten asennoitumista olisi syytä muuttaa.

Inkluusiosta syvällisemmin kiinnostuneet voivat lukea perusteellisen esityksen oheisesta Timo Saloviitan kattavasta artikkelista. Lyhyesti inkluusio tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan yhteiskunnan tulee olla avoin myös vammaisille vamman tai vajaakuntoisuuden asteesta riippumatta. Jokaisella olisi näin ollen tasa-arvoinen osallistumisen mahdollisuus. Samaa teemaa pyörittelin postauksessani alkuvuodesta osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta.

Inklusiivinen koulu on paikka, joka hyväksyy kaikki lapset yleisopetuksen luokille ja inklusiivinen varhaiskasvatus on paikka, jossa kaikki lapset ovat samoissa ryhmissä. Inklusiivinessa työelämässä kaikki työntekijät työskentelevät tämän näkemyksen mukaan yhdessä riippumatta osatyökykyisyyden asteesta, iästä…

View original post 673 more words