Avainsanat

, , , ,

Yksi ensimmäisistä artikkeleista, jonka kirjoitin tähän blogiin, liittyi itsesäätöiseen oppimiseen ammatillisessa kuntoutuksessa. Tuo artikkeli löytyy tästä, ja se on päivätty 14.10.2011. Artikkeli on melko lyhyt, ja tämän blogin kehittyessä olen kirjoittanut selvästi pidempiäkin. Tyylikin on kehittynyt, ja olen oivaltanut hyvän kuvamateriaalin merkityksen blogin ulkoasussa.

Tuosta puolentoista vuoden takaisesta tekstistä tunnistaa helposti optimismin, jota uuteen aihepiiriin perehtyvä opiskelija kokee alkaessaan oivaltaa uuden tiedon soveltamisen mahdollisuuksia. Optimismi ja orastava oivallus eivät ole tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä oikeastaan hävinneet – itsesäätöisyyden vaatimus on edelleen mielessäni jatkuvasti, kun pohdin yhdessä omien oppijoideni kanssa tavoitteita, mahdollisuuksia ja keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Optimismi on oikeastaan lisääntynyt, kun olen tietoisesti kiinnittänyt ihmisten huomion itsesäätöisyyden vaatimukseen omien tavoitteiden toteuttamisessa. Tietoisuus itsesäätöisyydestä on nimittäin selvästi – tosin näppituntumalla arvioituna – parantanut tavoitteiden toteutumista.

Mentoroinnissa tulee eteen yllättäviäkin esteitä. Kuva Robert Rickhoff http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/robert-rickhoff-out-of-place

Mentoroinnissa tulee eteen yllättäviäkin esteitä. Kuva Robert Rickhoff http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/robert-rickhoff-out-of-place

ASPI-opintojaksolla saimme joulun alla tehtäväksemme kahden kansainvälisessä LET-koulutusohjelmassa olevan kansainvälisen opiskelijan mentoroinnin. Kukin kolmesta mentorista on tiiviisti työelämässä, ja arvioimme mentorointiin tarvittavan läsnäolon järjestämisen jo ennakkoon vaikeaksi. Tämä tuli esille tekemässämme SWOT-analyysissä (alla), joten osasimme ottaa mahdolliset aikatauluongelmat huomioon tehdessämme mentorointisuunnitelmaa yhdessä mentoroitavien kanssa. Voin vakuuttaa, että kokopäiväisen työn ja yliopisto-opiskelun yhdistäminen edellyttää melkoista itsesäätöisyyttä, johon kuuluu jatkuva tilanteen arviointi, kriittinen reflektointi, kokemuksista ja vastoinkäymisistä oppiminen ja toiminnan muuttaminen tarvittaessa. Mentorointityössämme olemme myös havainneet, että on välttämätöntä tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia hyvinkin nopeasti.

mentoreiden SWOT

mentoreiden SWOT

Mentorointisuunnitelmamme perustui kahden tason SWOT-analyysiin. Ensimmäinen oli tuo yllä mainitsemani mentoreiden laatima ja toinen oli mentoroitavien tekemä henkilökohtainen SWOT-analyysi. Sen pohjalta suunnittelimme mentoroitaville tehtävät, jotka hyödyttävät heitä ammatillisesti, antavat mahdollisuuden soveltaa omaa aikaisempaa osaamista ja LET-ohjelmassa opittua käytäntöön. Mentoroitavat pääsevät tekemään työtä suomalaisissa kouluissa, ja heiltä saamamme palautteen perusteella – kun ensimmäinen työrupeama on takana – se oli mielekästä ja motivoivaa niin mentoroitaville, suomalaisille oppijoille kuin heidän opettajilleenkin. Tämä ratkaisu myös edellytti mentoroitavilta melkoista itsesäätöisyyttä, joten se tukee heidän oppimistaan ja kehittymistään asiantuntijoiksi. Kirjoitin myös mentoroitavien käyttöön artikkelin henkilökohtaisesta SWOT-analyysistä ja toisen version suomeksi suomalaisille lukijoille. Englanninkielinen versio löytyy tästä ja suomenkielinen tästä. SWOT-analyysin vahvuus oppimisen itsesäätöisyyden näkökulmasta on se, että siinä tulevat näkyviin omat vahvuudet ja heikkoudet myönteisestä, ratkaisumahdollisuuksia korostavasta näkökulmasta. Tästä syystä voin suositella sitä myös mentorointiprosessin käynnistäjänä, henkilökohtaisten vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Se on todellakin auttanut mentoriryhmäämme varautumaan yllättäviin tilanteisiin, joita omat työmme mentorointiprosessiin tuottavat.

Entä mitä mentoroinnista ja itsesäätöisyydestä olisi opittava? Yksi näkökulma on se, että mentorin pitäisi olla vankka itsesäätöisen oppimisen asiantuntija, jotta hän osaisi ohjata mentoroitavia itsesäätöisyyteen. Siinä onkin oppimistehtävää kerrakseen ASPI-jaksolla jatkuvaan mentorointiprojektiin.

Mainokset