Avainsanat

, , , , , , , , ,

EDUTOOL-opinnoissa olemme päässeet kokeilemaan wiki-ympäristön käyttöä ongelmaperusteisen oppimisen alustana. Laatimani käyttämämme wikin käytettävyysarvio löytyy seuraavan linkin takaa: Purot-net wiki ongelmaperusteisen oppimisen alustana.

Opetuskäytön lisäksi wikin ominaisuudet viittaavat vahvasti myös siihen, että se olisi hyödyllinen väline myös nykyisessä, jatkuvassa muutoksessa olevassa ja usein hajautettuihin asiantuntijatiimeihin jakautuneessa työelämässä. Miltä kuulostaisi työvälineenä wikipohjainen intranet – tai intranetiin upotettu wiki, jossa olisi mahdollista välittää tietoa tapaamisista, antaa tehtäviä palavereihin valmistautumiseksi, jakaa esityslistoja, sopia aikatauluista – ja ennen kaikkea jakaa asiantuntijuutta?

Henrikssonin ja Mikkosen (2008, wikikokemuksia suomalaisissa organisaatioissa) tutkimuksen mukaan suomalaisissa yrityksissä onkin alettu vähin erin käyttää wikejä yhä enemmän. Wikiympäristöjä on tämän tutkimuksen mukaan käytetty eniten organisaatioiden muistina, johon siis on kerätty keskeistä asiantuntijatietoa ja näin synnytetty jaettua asiantuntijuutta. Seuraavaksi suosituin käyttötarkoitus on ollut  wikin hyödyntäminen innovoinnin välineenä sekä uusien ideoiden esilletuonti- ja kehittely-ympäristönä. Jälkimmäinen on affordanssina oivallettu usein vasta käyttöönoton jälkeen, kun alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut erityisesti tiedon jakaminen.

Kenneth Falck kirjoittaa wikistä hajautetun tiimin työkaluna ja toteaa, että wiki osoittautui vuoden mittaisen käyttökokemuksen perusteella erinomaiseksi tavaksi kerätä tutkimustyyppistä tietoa, johon kaikki tiimin jäsenet pystyivät tekemään toisistaan riippumatomasti muutoksia ja uusia osa-alueita. Falckin mukaan ehdottomasti paras puoli oli kuitenkin se, että se oli sisältöineen aina saatavilla. Wiki osoittautui tiimin työssä paremmaksi välineeksi kuin monimutkaiset ryhmätyöjärjestelmät.

Itse jään vielä pohtimaan wikiympäristön hyödyntämistä yhteistyön ja yhteiskehittelyn välineenä asiakasrajapinnassa. Tälläinen affordanssi mahdolisesti täydentäisi blogin tarjoamia mahdollisuuksia, joista kirjoitin 27.10.2011. Entäpä julkisen sektorin palvelutuotannossa, vaikkapa päivähoidossa, avautuvat käyttömahdollisuudet kasvatuskumppanuuteen? Tai koulujen ja vanhempien välisen yhteistyön toteuttaminen wikiympäristössä? Aika mielenkiintoisia näkymiä näistä näyttäisi avautuvan!

Mainokset