Avainsanat

, , ,

Johdatus koulutusteknologiaan-opintojaksolla olemme perehtyneet myös verkkokokousympäristöihin, tai oikeastaan syvällisemmin kaupalliseen Adobe Connectiin. Oheisen linkin takaa löytyy tietoa Adobe Connectista verkkoseminaarien järjestämisen välineenä.

Adobe Connecin yksi merkittävä heikkous on sen kaupallisuus, mutta ilmaisiakin vastaavia verkkokokousympäristöjä löytyy. Johdatus koulutusteknologiaan-opintojaksolla esillä oli Wyev, jota en ole vielä ehtinyt kokeilla. Päällisin puolin sen ominaisuudet näyttäisivät olevan samat kuin AC:lla. Toinen heikkous liittyy yhteysongelmiin, jotka ovat kaikissa kokouksissa tulleet esille. Onkohan AC siis liiankin raskas ohjelma, jotta sen käyttö olisi hitaammilla yhteyksillä sujuvaa. Kuvan ja äänen välittäminen ohjelmalla onnistuu, ja kokouksen aikana voi tehdä muistiipanoja, jakaa dokumentteja ja kaiken varalta on myös chat-ominaisuus.

Verkkokokousympäristöissä tarvitaan kokemukseni mukaan hieman erilaisia viestintätaitoja kuin live-kokouksissa. Huumorin käyttö on väliin pulmallista, ja ainakin musta huumori ymmärretää helposti väärin, kun ele- ilmeviestintä on tavallista kokousta rajatumpaa. Sarkasmi ja ironia ovat osoittautuneet samalla tavalla ongelmallisiksi.

Merkittävin etu on ilmeinen: verkkokokoukseen ei tarvitse matkustaa, joten aikaa säästyy paljon. Sen vuoksi viestinnän pienet pulmat kyllä kestää ja yhteysongelmiakin sietää. Huomautan silti, että parhaiten verkkokokousympäristöt sopivat asioista päättämiseen ja sopimiseen. Vapaassa ideoinnissa ja aivoriihityöskentelyssä kokoontuminen ihan elävien ihmisten kesken on pakollista.

Mainokset