Avainsanat

, , , , , , ,

Heti koultusteknologian aluksi saimme opiskelijakollegoiden kanssa tehtäväksi perustaa blogin, josta meille kerrottiin hiljalleen muotoutuvan digitaalinen portfolio. Kumpikaan ei ollut aiemmin tuntunut ajankohtaiselta, ja aluksi olikin pohtimista ihan omakohtaisen mielen rakentamisesta blogin ja digitaalisen portfolion laatimiseen.

Affordanssin käsitekin vilahti puheissa ja tuli esille ensimmäisissä, opintoihin liittyvissä artikkeleissa. Opintojen edetessä on sekä blogin, digitaalisen portfolion että affordanssien merkitys alkanut avautua, ja näihin liittyen voi lukea lisää oheisesta linkistä: Word Press blogin teknologiset, sosiaaliset ja pedagogiset affordanssit.

Välineiden affordanseille – suomennettakoon ne nyt tässä käyttömahdollisuuksiksi – on tyypillistä se, että ne tulevat esille vasta toiminnassa. Affordanssit saattavat olla välillä yllättäviäkin mahdollisuuksia, joiden havaitseminen on usein tilannekohtaistakin. Siksipä ei voikaan suoralta kädeltä sanoa, että blogi on hyödyllinen vaikkapa opettajan työssä tai minun kohdallani työelämän asiantuntijan työssä. Tässä vaiheessa keskeiset blogin pitämisen affordanssit ovat löytyneet oman oppimisen tukemisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Varsinkin jälkimmäinen on ollut yllättävää – olemme laatineet kahden asiakasryhmän kanssa blogiin yhteisen artikkelin hyvän työelämän ominaisuuksista, ja se on ollut hyvä tapa tehdä yhteenvetoa työelämän oppimiseen liittyvistä, yhteisistä havainnoista. Oman oppimisen kannalta taas asioiden sisäistäminen niin, että pystyy ulkoistamaan opittua laatimalla blogiartikkeleita on ollut oivallinen oppimisen apu.

Blogin käyttöä pedagodisena välineenä voi siis minun kokemkseni perusteella suositella. Uskonpa myös, että kaikkia mahdollisia affordansseja ei ole vielä edes havainnut. Tämä Word Press -alustakin on aivan käypäinen aloittelevalle blogin pitäjälle, joten tarvetta hakea parempaa ei ole vielä tullut esille.

Mainokset