Avainsanat

, , , ,

Kirjoitin 26.9. ammatillisen kuntoutuksen ympäristössä  – siis työhyvinvoinnin oppimisen ympäristössä – yhdessä  oman kurssiryhmäni kanssa artikkelin tulevaisuuden työelämä 2.0 ominaisuuksista. Täydennämme tällä kertaa toisen ryhmän kanssa aiempaa visiota kunnallisen työelämän näkökulmasta. Tällä kertaa laadimme visiota niin, että myös kurssilaisten esimiehiä ja työterveyshuollon edustajia oli mukana; yhteisöllistä oppimista parhaimmillaan!

Päivän työskentelyn tuloksena saimme näkyviin tulevaisuudennäkymiä kunnan eri toimialoilta, joiden perusteella voi todeta, että moni työhyvinvointia kuormittava asia on ratkeamassa, mutta toisaalta on tulossa uusia haasteita. Muutos ei pysähdy näinä aikoina. Odotamme uudistuvalta kunnalliselta työltä seuraavanlaisia ominaisuuksia:

1. Riittävä osaaminen ja tietotaito. Tällä tarkoitamme sitä, että sekä työntekijöillä että esimiehillä on riittävä perusosaaminen omaan työhönsä mutta myös osaamista ja motivaatiota jatkuvaan uuden oppimiseen. Erityisesti jatkuva osaamisen kehittämisen tarve on tärkeää.

2.Tietoteknologian käyttäminen järkevällä tavalla. Tällä tarkoitamme sitä, että tietotekniikan käyttöön on oltava riittävät mahdollisuudet – siis riittävät välineet ja riittävä osaaminen. Tämä kietoutuu yhteen myös edelllisen kohdan kanssa: tietotekniikan käyttöönottoon on myös löydyttävä riittävä motivaatio, välineet pelkästään eivät riitä. Toisaalta kovakaan motivaatio ei riitä, ellei ole järjestetty riittäviä välineitä ja aikaa niiden käytön omaksumiseen ja käyttöön. Tietotekniikan käytön täytyy myös olla työn kohteen kannalta järkevää, jotta siihen olisi mahdollista motivoitua.

3. Työn kehityshaasteista lähtevä oppiminen. Tällä tarkoitamme sitä, että työssä on oltava mahdollisuuksia ja aikaa yhteisölliseen oppimiseen (Huomioita yhteisöllisestä oppimisesta) eli yhteiseen työn kehittämiseen mutta myös tarpeen vaatiessa yksilölliseen oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen.

4. Riittävä tuki oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tällä tarkoitamme sitä, että mahdollisuudet ja taloudellinenkin tuki vaikkapa terveyskunnon parantamiseen on hyödyksi työntekijöille ja kannattavaa työnantajalle, jos sen avulla saadaan ihmiset liikkeelle, terveyskunto kohenemaan ja työvuosia lisää.

5. Jatkuva henkilökohtaisen mielen rakentaminen työn muutoksissa. Tämän haluan  itse nostaa edellisten neljän kohdan lisäksi esille, koska ajattelen, että mikään ulkopuolelta tuleva tuki oppimiseen, tietotekniikan käyttöönottoon, työn kehittämiseen tai henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseen ei riitä, ellei niihin löydy omaa intoa, motivaatiota, tai henkilökohtaista mieltä. Oppimisen itsesäätelytaidot ovat hyvässä työelämässä arvokkaita taitoja. Henkilökohtaista mieltä rakentamalla aina vain uudelleen ja uudelleen työntekijät pystyvät vaikuttamaan omaan työhyvinvointiinsa. Mielen rakentaminen voi olla myös tahdonalaista toimintaa ja tietoista motivoitumista.

Mainokset